Fites i indicadors

Fita 3.1

Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.

Indicador 3.1.1

Taxa mortalitat materna Barcelona per 1.000 naixements Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 3.1.2

Taxa de morbiditat materna Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 3.2

Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconse­guint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

Indicador 3.2.1

Taxa de mortalitat prematura en infants menors de 5 anys Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 3.3

Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties tropicals desateses, i com­batre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

Indicador 3.3.1

Incidència acumulada per Covid19 (per 100.000 habitants) Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 3.3.2

Taxa d’incidència de HIV (per 100.000 habitants) Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 3.3.3

Taxa d’incidència de tuberculosi (per 100.000 habitants) Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 3.3.4

Taxa d’incidència de gonocòccia (per 100.000 habitants) Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 3.4

Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

Indicador 3.4.1

Taxa de mortalitat prematura Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 3.4.3

Percentatge de pràctica esportiva en la població adulta Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 3.5

Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.

Indicador 3.5.1

Prevalença del consum de risc d’alcohol entre les persones adultes Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 3.5.2

Prevalença del consum de risc de cànnabis entre les persones adultes Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 3.5.3

Prevalença del consum de risc d’alcohol en les persones entre 15 i 24 anys Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 3.5.4

Prevalença del consum de risc de cànnabis la població adolescent Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 3.6

Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit.

Indicador 3.6.1

Nombre anual de persones mortes per col·lisió de trànsit Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 3.6.2

Nombre anual de persones ferides greument per col·lisió de trànsit Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 3.7

Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i els programes locals.

Indicador 3.7.1

Taxa d’embarassos de dones de 15 a 19 anys Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 3.8

Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones.

Fita 3.9

Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.

Fita 3.a

Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.

Fita 3.b

Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment països en desenvolupament, i facilitar l’accés a medicaments i a vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel•lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) i la salut pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’ADPIC pel que fa a la flexibilitat per a protegir la salut pública, i en particular, proporcionar accés a medicaments per a totes les persones.

Fita 3.c

Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

Indicador 3.c.1

Densitat i distribució del personal sanitari Estat de l'indicador Informat en línia
  • Integrat

Fita 3.d

Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut local i mundial.

Indicador 3.d.1

Aprovació del pla metropolità d’emergència per a situacions de pandèmia Estat de l'indicador Informat en línia
  • Revisat
  • No estadístic