Fites i indicadors

Fita 2.1

Posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular de les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l'any.

Fita 2.2

Posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar el 2025, les fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació dels menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i lactants, així com les persones grans.

Indicador 2.2.1

Taxa de prevalença de l’obesitat Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 2.3

Duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d'aliments de petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es familiars, pastors/es i pescadors/es, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor proposat i treball no agrícola.

Fita 2.4

Assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

Indicador 2.4.3

Volum de producte comercialitzat al Biomarket de Mercabarna Estat de l'indicador Estadístiques en desenvolupament

Indicador 2.4.4

Consum de carn en la població adulta (Kg/any) Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 2.a

Augmentar, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, les inversions en infraestructura rural, investigació i serveis d'extensió agrícola, desenvolupament tecnològic i bancs de gens de plantes i bestiar per tal de millorar la capacitat de producció agropecuària en els països en desenvolupament, particularment en els països menys avançats.