Fites i indicadors

Fita 1.1

Eradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 $ EUA al dia.

Indicador 1.1.2

Nombre de persones residents a Barcelona sense llar Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 1.2

Reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions de cada estat.

Indicador 1.2.1

Taxa de privació material severa Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 1.3

Posar en pràctica en l’àmbit local sistemes i mesures apropiades de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura de les persones que pateixen situacions de pobresa i vulnerabilitat.

Fita 1.4

Garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

Fita 1.5

Fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situacions vulnerables, i reduir la seva exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.

Indicador 1.5.2

El nombre de xarxes comunitàries de suport a les persones en situació de vulnerabilitat Estat de l'indicador Estadístiques en desenvolupament

Fita 1.a

Garantir una mobilització significativa de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, per tal de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, perquè implementin programes i polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seves dimensions.