Fites i indicadors

Fita 16.1

Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat con­nexes a tot el món.

Indicador 16.1.1

Nombre de morts violentes (assassinats i homicidis) coneguts pels cossos policials Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 16.1.2

Nombre de fets delictius coneguts pels cossos policials Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 16.1.3

Proporció de persones que han patit un conflicte de convivència el darrer any Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 16.1.4

Percepció de la seguretat al barri i la ciutat Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 16.2

Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de vio­lència contra els infants.

Indicador 16.2.3

Proporció d’infants que es senten segurs al seu barri Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 16.3

Promoure l’estat de dret en els àmbits locals i internacionals, i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les persones.

Fita 16.4

Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il•lícit de finances i d’armes, enfortir la recuperació i de­volució de béns robats, i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.

Fita 16.5

Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.

Indicador 16.5.3

Entrades de comunicacions a la bústia ètica de l’Ajuntament Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 16.6

Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Indicador 16.6.1

Valoració general de la gestió de la ciutat Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 16.7

Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

Indicador 16.7.1

Nombre de processos participatius celebrats Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 16.7.2

Nombre d’iniciatives ciutadanes presentades amb èxit Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 16.7.3

Nombre de consultes ciutadanes celebrades Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 16.7.4

Proporció de persones que participen en associacions o entitats del seu barri Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 16.7.5

Participació a les eleccions municipals Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 16.10

Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis locals i els acords internacionals.

Fita 16.a

Enfortir les institucions locals pertinents, mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular als països en desenvolupament, per tal de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

Fita 16.b

Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible.