Fites i indicadors

Fita 14.1

Per al 2025, prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tota mena, en particular la contaminació produïda per activitats realitzades en terra ferma, inclosos els detritus marins i la contaminació per nutrients.

Fita 14.2

Per al 2020, gestionar i protegir de manera sostenible dels ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants, fins i tot mitjançant l'enfortiment de la seva resiliència, i adoptar mesures de restauració a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans.

Indicador 14.2.1

Indicador de qualitat de l’aigua a les platges de Barcelona Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 14.5

Per al 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis locals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible.

Indicador 14.5.1

Nombre d'espècies marines identificades a la costa de Barcelona Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 14.a

Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la tecnologia marina, tenint en compte els criteris i directrius per a la transferència de tecnologia marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats.

Indicador 14.a.2

Projecte Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica Estat de l'indicador Informat en línia
  • No estadístic

Indicador 14.a.3

Projecte Barcelona Mar de Ciència Estat de l'indicador Informat en línia
  • No estadístic

Fita 14.b

Facilitar l'accés dels pescadors artesanals en petita escala als recursos marins i als mercats.

Indicador 14.b.1

Nombre de barques de pesca i pesca artesanal (arts menors) actives a Barcelona Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 14.b.2

Valor econòmic de les captures efectuades per la flota pesquera del port de Barcelona Estat de l'indicador Informat en línia