Fites i indicadors

Fita 10.1

Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana local.

Fita 10.2

Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

Indicador 10.2.1

Taxa AROPE (proporció de població en risc de pobresa i/o exclusió) Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 10.2.3

Percepció de soledat en la població jove Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 10.3

Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eli­minant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

Fita 10.4

Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat.

Indicador 10.4.2

Disponibilitat d’una estratègia per a la inclusió i la reducció de les desigualtats socials Estat de l'indicador Informat en línia
  • No estadístic

Fita 10.7

Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també mit­jançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

Fita 10.b

Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, països africans, petits estats insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els respectius plans i programes locals.