Indicador integrat

Aquest indicador es considera integrat a la fita 8.8

Aquesta taula proporciona metadades per a l’indicador real disponible a les estadístiques de Barcelona més proper a el corresponent indicador global dels ODS. Recordeu que fins i tot quan l’indicador global dels ODS estigui totalment disponible a les estadístiques de Barcelona, aquesta taula s’ha de consultar per obtenir informació sobre la metodologia local i altres metadades específics de Barcelona.

Indicador disponible
Barcelona Target
Target line (2030)
Cobertura geogràfica
Unitat de mesura
Dades actualitzades per última vegada
Metadades actualitzades per última vegada 2021-08-15: see changes on GitHub S'obre en una nova finestra
Tags Integrat

Aquesta taula proporciona informació sobre les metadades dels indicadors ODS tal com els defineix la Comissió d’Estadística de la ONU. La Divisió d’Estadística de les Nacions Unides proporciona les metadades globals completes.

Nom de l'indicador

Proporció i nombre de nens d’entre 5 i 17 anys que fan treball infantil, desglossats per sexe i edat

Número de l'indicador

8.7.1

Nom de Fita

Adoptar mesures immediates i eficaces per a eradicar el treball forçat, posar fi a les formes modernes d’es­clavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, incloent el reclutament i la utilització d’infants soldats, i, a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes.

Número fita

8.7

Descripció de l'indicador global

Proporció i nombre de nens d’entre 5 i 17 anys que fan treball infantil, desglossats per sexe i edat

Nivell designat per l'ONU

2

Agència de custòdia de l'ONU

ILO,UNICEF

Enllaç a les metadades de l'ONU Metadades dels Objetius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (pdf 894kB) S'obre en una nova finestra